LOGENTIA GER RESULTAT. SNABBT.

En investering i Logentias system ger full avkastning redan några månader efter implementeringen.

Inga förhandsinvesteringar krävs

Tack vare SaaS-modellen som vi använder behöver man inte förhandsinvestera i någon utrustning eller licenser. Vi erbjuder istället resultatbaserade avtal och exakt förutsebara utgifter. Du betalar bara för det du använder och kan sluta när du vill. Vi är extremt effektiva när det gäller utgifter – återbetalningstiden för våra kunders investeringar mäts i veckor istället för i år.

Logentias system gick snabbt att integrera och krävde inte mycket arbete. Det var ett av de första färdiga delprojekten. Peter Krause

IT-chef, Sultrade Oy

“Med hjälp av Logentias konceptualiserade konkurrensutsättningstjänst sänkte vi våra transportkostnader med mer än 30 %.”

-Aki Kouki, Logistikchef, Nanso Group Oy

Vi är resultatpliktiga

Vi har utvecklat en verksamhetsmodell där samarbetet alltid baseras på att vi skapar mätbar nytta för våra kunder. Vi söker de bästa fördelarna för båda parter i ett partnerskap. Alla våra kunder kan säga upp sitt avtal när som helst.

Ditt avtal med Logentia:

  • Enkelt och transparent
  • Inga dolda utgifter
  • Tydlig information om utgifterna redan från start
  • Kan sägas upp när som helst

Information istället för gissningar

Vi inleder ofta våra projekt med att använda kundernas tidigare data. På så sätt får vi information om troliga resultat och områden som kräver extra uppmärksamhet. När du ser möjligheterna som Logentia erbjuder i förväg vet du vad du får.

 

Ska vi börja sänka kostnaderna?

Boka en demonstration nu. Den är gratis och du ser hur kostnaderna sjunker i praktiken med hjälp av Logentia.

Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport