KONTROLLEN ÖVER TRANSPORTLOGISTIKEN LIGGER HOS DIG

Även idag får transportberoende företag betala mycket för dyra transportval, bristande leveranssäkerhet och onödigt manuellt arbete. Logentia erbjuder absolut transparens i hanteringen av transportkedjan.

Minimera kostnaderna, maximera mervärdet

Hanteringen av transportkedjan har traditionellt sett handlat om att hålla koll på flera variabler, och ändå har man inte kunnat vara säker på att man gjort de mest lönsamma valen. Logentias transportlogistiksystem ger alltid aktuell information om pris och leveranstid som stöd för beslutet. Därför får man full avkastning på sin investering på mindre än en månad efter implementeringen.

 

Mindre arbete. Säkrare.

Tiden med svårlästa transportprislistor och manuell fakturakontroll är förbi med Logentia. Logentias system kombinerar enkel jämförelse av transporttjänster med digitala transportbeställningssystem. Samtidigt ser det automatiskt till att transportföretagen inte fakturerar för mycket av misstag.

 

Tydliga resultat utan förhandsinvesteringar

Vi har utvecklat en verksamhetsmodell där samarbetet alltid baseras på att vi skapar mätbar nytta för våra kunder. Tack vare SaaS-modellen som vi använder behöver man inte förhandsinvestera i någon utrustning eller licenser, utan vi erbjuder resultatbaserade avtal och exakt förutsebara utgifter. Du betalar bara för det du använder och kan sluta när du vill.

 

Passar alla ERP-system och e-handelsplattformar

Vi har integrerat Logentias transportlogistiksystem i flera ERP- och e-handelsplattformar med hjälp av färdiga gränssnitt. Den tekniska implementeringen tar bara några dagar. Kontakta oss, så berättar vi hur snabbt du kan minska dina transportkostnader.

Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Hur fungerar systemet i praktiken?

Boka en gratis onlinedemonstration, så får du se hur Logentias system fungerar. Då kan du även diskutera den bästa totallösningen för ditt företag med våra experter. Du kan även ringa oss på +358 (0)40 574 1358.

Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport