OPTIMALT TRANSPORTVAL

Prisskillnaden mellan likartade transporttjänster kan lätt vara mer än dubbel. Med Logentia väljer du den förmånligaste – snabbt.

En genväg till att minska transportkostnaderna

Ett optimalt val av transporttjänster är ett av de snabbaste sätten att förbättra företagets lönsamhet. Med Logentias system väljer man ut det bästa transportalternativet för varje försändelse baserat på kundens transportavtal. Efter att man gjort sitt val i verksamhetsstyrningssystemet eller webbgränssnittet kan man beställa transporten elektroniskt genom Logentias system.

 

Känner du igen dessa problem?

  • Personerna som beställer transporter känner inte till alla tillgängliga transportalternativ.
  • Personerna som beställer transporter ser inte uppgifterna om de olika transportalternativens pris och leveranstid på ett och samma ställe.
  • Olika transporttjänster jämförs med varandra genom att samma uppgifter matas in en åt gången i olika transportföretags system.
  • Transporter beställs fortfarande via e-post eller telefon.
  • Samma personer i organisationen belastas med frågor om priser och leveranstider.

 

Fördelarna med ett optimalt transportval:

  • Du kan välja det effektivaste alternativet för varje transport bland dina egna transportavtal på bara några sekunder.
  • Du kan välja den bästa transporten baserat på bl.a. transportens pris, leveranstid, distributionsdagar eller koldioxidutsläpp. Logentia uppdaterar bränsletillägg, vägskatter, svaveltillägg och andra prisfaktorer.
  • Efter att ha gjort det optimala transportvalet kan du beställa transporten elektroniskt och skriva ut frakthandlingarna samt kollietiketterna genom den färdiga integrationen ”transport administration”.

 

Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport