REFERENSER

Våra kunder är allt ifrån järnhandlare till däckfabriker. En sak har de dock gemensamt: 100 % av dem har lyckats minska sina transportkostnader med hjälp av Logentia.

Vi förbinder oss till kontinuerliga resultat

Eftersom våra lösningar baseras på SaaS-modellen måste vi visa vad vi går för varje månad. Av samma skäl får alla våra kunder valuta för sin investering redan ett kort tag efter implementeringen utan några stora förhandskostnader. Genom denna transparenta verksamhet och prissättning vill vi vara säkra på att våra kundrelationer förvandlas till långsiktiga partnerskap.

Våra kunder

Samarbetspartners

Kundreferenser

Mikko Leed
Inköpschef, Biolan Group
Logentia uppfyller logistikbranschens vildaste drömmar genom att jämföra transporttjänster snabbt och enkelt. Med hjälp av Logentia väljer vi ut det mest kostnadseffektiva alternativet för varje transport och lägger inte ett euro för mycket på frakten. Tjänsten återbetalar sig snabbt och även med liten användning.

Mikko Leed, Inköpschef, Biolan Group

Läs mer

Samarbetspartner föreslog Logentia till Biolan Group

Biolan Group tillverkar och säljer produkter för naturenlig odling och skötsel av grönområden. En snabb och enkel jämförelse av finska logistiktjänster var bara en vild dröm för Biolan Groups inköpschef Mikko Leed, tills en samarbetspartner tipsade honom om Logentias jämförelseverktyg. Han insåg snabbt tjänstens potential och inledde en samarbetsdiskussion.

Logentia gjorde en utvärdering av besparingspotentialen när det gäller transporter baserat på Biolans leveranser från föregående år. Efter ytterligare utredningar och en grundlig analys beslutade sig Biolan för att implementera Logentias webbaserade tjänster som stöd för transportarrangörerna. Transportavtalen matades in i programmet, som gör det lätt att jämföra avtalen på daglig basis.

Sparar på varje transport

Personerna som ansvarar för transport har ofta begränsad tid och begränsade resurser, och anbuden är svåra eller till och med omöjliga att jämföra. I Biolans körarrangemang använder vi Logentias webbaserade program som gör det möjligt att effektivt välja den förmånligaste och bästa transportmetoden för varje frakt. Alla befintliga avtal har matats in i programmet som olika variabler. På så sätt sparar vi pengar vid varje sökning.

På Biolan tror vi att Logentias tjänster återbetalar sig snabbt och även med liten användning. De första officiella uppföljningssiffrorna kommer hösten 2014, men vi ser redan nu att vi går åt rätt håll. Med hjälp av Logentia väljer vi ut det mest kostnadseffektiva alternativet för varje transport och lägger inte ett euro för mycket på frakten.

– Mikko Leed, inköpschef, Biolan Group

Jan Siren
Transport manager, Viessmann
Totalpriset är till syvende och sist det som intresserar oss mest. När räknaren söker de bästa transportalternativen kan vi välja den aktör som mest kostnadseffektivt uppfyller kriterierna för varje försändelse. Dessutom underlättar det att Logentias prisuppgifter inkluderar alla möjliga tillägg. Verktyget är speciellt bra vid snabba anbudsförfrågningar när vi kan lämna ett fraktpris även under ett försäljningssamtal som stöd för anbudsinfordran.

Jan Siren, Transport manager, Viessmann

Läs mer

Logentias tjänster underlättar Viessmanns vardag

VIessmann ingår i Viessmann-koncernen och är Europas ledande leverantör av kyllösningar och en viktig köpare av logistiktransporttjänster. Transportbehovet varierar från enstaka reservdelar till stora projektleveranser. Viessmann är verksamt i hela Europa, vilket innebär att transporterna måste vara kostnadseffektiva och pålitliga oavsett massaklass och rutt.

Samarbetet inleddes 2012 med uppbyggandet av en databas och konkurrensutsättning, vilket kräver kännedom om kundens logistikbehov och noggrann modellering. För ett företag av Viessmanns storlek rekommenderade man flera kompletterande fraktavtal för att optimera transportkostnaderna och leveranssäkerheten. Valet av bästa avtal från fall till fall möjliggjordes med hjälp av ett effektivt jämförelseverktyg. Med hjälp av frakträknaren hittar Norpe ett optimalt transportföretag på bara några sekunder oavsett försändelsens rutt eller storlek.

Flexibla verktyg som sparar tid

På den operativa sidan sökte Viessmann verktyg som sparar tid och som kan användas för att snabbt välja en lösning för olika fall. Logentias verktyg visade sig underlätta det dagliga arbetet på Viessmann , speciellt när det gäller reservdelsleveranser.

Totalpriset är till syvende och sist det som intresserar mest. När räknaren söker de bästa transportalternativen kan vi välja den aktör som mest kostnadseffektivt uppfyller kriterierna för varje försändelse. Dessutom underlättar det att Logentias prisuppgifter inkluderar alla möjliga tillägg. Verktyget är speciellt bra vid snabba anbudsförfrågningar när vi kan lämna ett fraktpris även under ett försäljningssamtal som stöd för anbudsinfordran.

Jag ser ingen anledning till att inte använda verktyget även i fortsättningen och utveckla det tillsammans med Logentia så att det uppfyller Viessmann behov ännu bättre.”

– Jan Siren, Transport manager, Viessmann

Peter Krause
IT-chef, Sultrade Oy
Vi integrerade Logentias frakträknare i vår ERP-leverantörs WLAN-baserade lagerapplikation. Med hjälp av räknaren kunde vi efter plockning välja den billigaste frakten för våra kunder och överföra utgifterna direkt till vår fakturering. Integreringen gick fort och krävde inte mycket arbete. Det var ett av de första färdiga delprojekten.

Peter Krause, IT-chef, Sultrade Oy

Läs mer

Integrering av frakträknare i Sultrades ERP-leverantörs lagerapplikation

Sultrade Oy är ett självständigt dotterbolag under Transmeri-koncernen och importerar idrotts- och fritidsprodukter. Sultrades försäljningsområde sträcker sig utanför Finland till Sverige och Baltikum. Logentia deltog i en omfattande förnyelse av lagerlogistiken, som påbörjades 2013. Plocknings- och datasystemen i Sultrades lager i Espo skulle moderniseras.

Målet med lagerlogistikförnyelsen var att göra hela processen – från att varan ankom till att den skickades och fakturerades – så smidig och kostnadseffektiv som möjligt. Logentia levererade ett prisuppgiftssystem till Sultrade som gör det möjligt att göra ett aktivt transportval med hjälp av t.ex. mobila terminaler i lagret. Samtidigt konkurrensutsatte man Sultrades inhemska distributionsavtal och minskade prisnivån på transporterna.

Integrationen skedde snabbt och enkelt

”Vi integrerade Logentias frakträknare i vår ERP-leverantörs WLAN-baserade lagerapplikation. Med hjälp av räknaren kunde vi efter plockning välja den billigaste frakten för våra kunder och överföra utgifterna direkt till vår fakturering. Integreringen gick fort och krävde inte mycket arbete. Det var ett av de första färdiga delprojekten.”

– Peter Krause, IT-chef, Sultrade Oy

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi har hjälpt många företag att lösa problemen med transporthantering och nå bättre resultat. Kontakta oss på +358 (0)40 574 1358 eller boka en demonstration om er transportlogistik behöver förbättras.

Haluatko säästöä kuljetuskustannuksiin? Jätä yhteystietosi.

Logentia
on ensimmäinen kuljetusten hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa kuljetussopimusten läpinäkyvyyden tuomat hyödyt teollisuudelle, tukkukauppiaille ja verkossa toimiville vähittäiskauppiaille.

Katso myynnin yhteystiedot

Yhteystiedot

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Yhteyshenkilöt

Användarsupport