KONKURRENSUTSÄTTNING AV TRANSPORTTJÄNSTER

Vår konceptualiserade konkurrensutsättningslösning är ett effektivt sätt att hitta de bästa transportsamarbetspartnerna och trygga en konkurrenskraftig prisnivå. Våra kunder har lyckats sänka sina kostnader med mer än 30 % genom konkurrensutsättning.

Omkörningsfil till en lönsammare verksamhet

Fungerande transporttjänster har en direkt effekt på kundernas upplevelse av servicenivån och företagets lönsamhet. Med hjälp av Logentia ser man till att man väljer de bästa transportföretagen till samarbetspartners.
Den pålitliga jämförelsen av transportanbud baseras på uppgifter om förverkligade transporthändelser, som används som underlag för utvärderingen. Logentias jämförelsesystem utför det tunga beräknings- och jämförelsearbetet effektivt, vilket gör att ledningen får mer tid över till viktigare frågor.

Logentias konkurrensutsättning hjälper dig:

  • Se vilka rutter, transportföretag och partistorlekar som transportkostnaderna riktas till.
  • Tydligt se prisskillnaderna mellan olika transportanbud.
  • Välja de transporttjänster som bäst kompletterar varandra.
  • Få en exakt prognos av hur stora besparingar de konkurrensutsatta transportavtalen ger per år.

Case Nanso Group

Nanso Group har funnits i nästan 100 år och är med sin omsättning på 50 miljoner euro pionjärer inom den finska klädindustrin. Resultat:

  • 30 % sänkning av transportkostnaderna
  • Återbetalade sig på mindre än en månad

Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia

är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Lappviksgatan 16, FI-00180 Helsingfors, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport

info@logentia.com