KONKURRENSUTSÄTTNING AV TRANSPORTTJÄNSTER

Vår konceptualiserade konkurrensutsättningslösning är ett effektivt sätt att hitta de bästa transportsamarbetspartnerna och trygga en konkurrenskraftig prisnivå. Våra kunder har lyckats sänka sina kostnader med mer än 30 % genom konkurrensutsättning.

Omkörningsfil till en lönsammare verksamhet

Fungerande transporttjänster har en direkt effekt på kundernas upplevelse av servicenivån och företagets lönsamhet. Med hjälp av Logentia ser man till att man väljer de bästa transportföretagen till samarbetspartners.
Den pålitliga jämförelsen av transportanbud baseras på uppgifter om förverkligade transporthändelser, som används som underlag för utvärderingen. Logentias jämförelsesystem utför det tunga beräknings- och jämförelsearbetet effektivt, vilket gör att ledningen får mer tid över till viktigare frågor.

Logentias konkurrensutsättning hjälper dig:

  • Se vilka rutter, transportföretag och partistorlekar som transportkostnaderna riktas till.
  • Tydligt se prisskillnaderna mellan olika transportanbud.
  • Välja de transporttjänster som bäst kompletterar varandra.
  • Få en exakt prognos av hur stora besparingar de konkurrensutsatta transportavtalen ger per år.

Case Nanso Group

Nanso Group har funnits i nästan 100 år och är med sin omsättning på 50 miljoner euro pionjärer inom den finska klädindustrin. Resultat:

  • 30 % sänkning av transportkostnaderna
  • Återbetalade sig på mindre än en månad
Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Fredriksgatan 42, FI-00100 Helsingfors, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport