TRANSPORTHANTERINGSLÖSNINGAR FÖR INDUSTRIN

Pålitliga transporttjänster är avgörande för industrins konkurrensförmåga. Därför utökar många företag sina manuella processer för att förbättra kontrollen över sina transporttjänster. Logentia erbjuder ett effektivare alternativ.

Våra kunder representerar bl.a. dessa branscher:

  • Byggnadsindustrin
  • Trycksaksindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Biltillbehörsindustrin
  • Textilindustrin

Konkurrensutsätt. Välj. Kontrollera.

Genom konceptualiserad konkurrensutsättning av transporttjänster ser man till att företagets avtalspool har de bästa transportsamarbetspartnerna med konkurrenskraftigast prisnivå som passar företagets bransch och produktionsanläggningarnas läge.

Digitalisering av transportavtal ökar i sin tur transparensen och effektiverar användningen av transporttjänster. Logentias optimala transportval möjliggör valet av den mest kostnadseffektiva tjänsten för inkommande och utgående leveranser.

Genom att använda Logentias transportfakturakontroll får man transparens hos faktureringsfel och dolda avgifter som fakturerats av transportörföretagen.

Med Logentias hjälp har våra industrikunder:

  • Sänkt sin prisnivå med mer än 30 % genom att konkurrensutsätta de effektivaste transportsamarbetspartnerna.
  • Sänkt sina transportkostnader i det dagliga arbetet med mer än 15 % genom att välja den transporttjänst som effektivast uppfyller transportbehoven.
  • Förkortat tiden som går åt till att kontrollera transportfakturor med 98 %.
  • Sparat in på transportkostnader genom att analysera om det lönar sig att sköta råvarutransporter med en leverantör eller med ett eget transportavtal.
Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Konkurrensutsättning av transporttjänster

Optimalt transportval

”Med hjälp av Logentias konceptualiserade konkurrensutsättningstjänst sänkte vi våra transportkostnader med mer än 30 %. Projektet betalade sig på mindre än en månad.”
-Aki Kouki, Logistikchef, Nanso Group Oy

Är du redo att prova? Det är riskfritt.

Vi har hjälpt flera industriföretag att övervinna sina svårigheter. Ring oss på +358 (0)40 574 1358 om du vill förbättra din lönsamhet snabbt. Vi visar gärna hur vårt system fungerar i demoformat.

BOKA EN DEMONSTRATION TITTA NÄRMARE PÅ IMPLEMENTERINGEN

Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport