RESULTAT FRÅN PARTIHANDEL TILL TILLVERKNINGSINDUSTRI
Logentia är ett välgrundat val inom alla branscher där transportkostnader utgör en stor utgiftspost. Allt fler företag inom handel och industri har provat vårt system, sett resultaten och blivit kunder hos oss.

Våra kunder representerar bl.a. dessa branscher:

  • Byggnadsindustrin
  • Teknikindustrin
  • Livsmedelsgrossister
  • Trycksaksindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Byggmaterialhandeln

Industri

Logentia har hjälpt tillverkare sänka sina transportkostnader och förbättra kvaliteten på sina transporttjänster. Ju mer komplicerad transportlogistiken är, desto större effekt har Logentia.

Partihandel

Stora partistorlekar och transporter över gränserna orsakar kostnadstryck vid valet av rätt transporttjänst. Logentias system beräknar transportutgifterna och effektiverar partihandlarnas verksamhet.

 

Detaljhandel på nätet

Varierande partistorlekar och rutter samt stränga tidtabeller gör det svårt att hantera transporttjänsterna. Varje leverans måste skötas effektivt och pålitligt för att konkurrenskraften ska tryggas.

Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport