KONTROLL AV TRANSPORTFAKTUROR

Ska man kontrollera alla transportfakturor eller förlita sig på en stickprovskontroll? Det är en av de mest centrala frågorna inom logistikhantering. Logentia erbjuder verktyg för automatisk kontroll av fakturor.

Effektivitet genom automation

Transportfakturor måste kontrolleras för att man ska kunna synliggöra faktureringsfel och dolda utgifter. Logentias system gör det upp till 98 % effektivare att kontrollera fakturor jämfört med traditionellt kontrollarbete. Logistikexperternas kunskaper kan istället användas till att hantera och korrigera avvikelser, eftersom Logentias system identifierar och filtrerar bort händelser som fakturerats rätt ur faktureringsmaterialet.

 

Se till att alla fakturor kontrolleras

Transportfakturor innehåller systematiska och slumpmässiga fel. Vi har hittat fakturering hos våra kunder som baserats på fel avtalspris i ett halvår. Det avslöjades direkt i den första kontrollkörningen med Logentias system. Förutom att kontrollera priset kan Logentia hjälpa till med att mäta att den utlovade leveranstiden för transporttjänsten har hållits.

 

Med hjälp av Logentia kan du:

  • Kontrollera att transporttjänsterna har debiterats enligt avtalspriset extremt effektivt.
  • Mäta om transporttjänsten hållit den utlovade leveranstiden.
  • Följa mängden dolda avgifter och tilläggstjänster som inte ingår i avtalet.

 

Aktuellt
Är du redo att prova?

Optimering av transportlogistiken minskar våra kunders utgifter med i genomsnitt 15 %. Ju viktigare transporterna är för verksamheten, desto större möjligheter finns det att uppnå märkbara besparingar. Kontakta oss, så sätter vi hjulen i rullning.


Vill du sänka dina transportkostnader? Lämna dina kontaktuppgifter.

Logentia
är det första program- och expertföretaget för transporthantering som erbjuder industrin, partihandeln och detaljhandlare på nätet fördelarna med ett transparent transportavtal.

Se försäljarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finland

Kontaktpersoner

Användarsupport